Alles wat je aandacht geeft groeit — Aristoteles (384 v.C. – 322 v.C.) 


                        De kracht van echte aandacht.

Als je van elk gesprek een ontmoeting maakt blijf je niet steken in een veilige oppervlakkigheid, nee je krijgt een gesprek met diepgang dat er toe doet, met als resultaat dat je door de diepgang iets meer kunt doen dan wat de klant van je vraagt.

Tegenwoordig kan de klant over een rijkdom aan informatie beschikken terwijl er tegelijkertijd een tekort aan menselijke actieve aandacht is.

Goed luisteren zegt veel en het schenken van aandacht pakt altijd dankbaar uit. 

In deze tijd van permanente afleiding wordt echte aandacht steeds schaarser. Het is tegelijkertijd ons belangrijkste hulpmiddel om prettig te leven en goed te presteren.   

Ik heb een heldere kijk op de persoonlijke dienstverlening. De klant komt van rechts en maatwerk staan centraal.               

De beste "verkopers" hebben hun succes niet te danken aan gladde praatjes. Integendeel: wie alert is, luistert. Wie luistert, vangt signalen op. Wie signalen opvangt, kan inspelen op de behoefte. En..wie inspeelt op de behoefte, maakt de klant blij.